رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم
2. رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم

احمد پاکتچی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.104694.1125

چکیده
  مادۀ عزم حامل مفهوم تعیین‌کننده در حیطه‌های مختلف فرهنگ اسلامی از عقاید، اخلاق، احکام و اندیشۀ سیاسی است که در 9 آیه از قرآن کریم دیده می‌شود و به نظر می‌رسد، مطالعۀ ریشه‌شناختی و تحلیل واژگانی دربارۀ ...  بیشتر
تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن
3. تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85682

چکیده
  شناخت معانی واژگان قرآن و تبیین میدان معنایی آنها از دیرباز توجه مفسران و قرآن­پژوهان را جلب کرده است. واژۀ ضلال و مشتقات آن از جمله واژه­هایی است که در قرآن از بسامد نسبتاً بالایی برخوردار است. این ...  بیشتر
معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن
4. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.85580.0

چکیده
  معناشناسی واژگان قرآن از روش‌های نوین پژوهش در قرآن کریم است. در این نگرش، پس از انتخاب کلمات کلیدی قرآن، حوزه‌های معناشناسی هر واژه به همراه ارتباط سیستمی میان آن‌ها، بررسی و برخی لایه‌های معنایی ...  بیشتر
معناشناسی تاریخی و توصیفی «شُعُوب» در قرآن کریم
5. معناشناسی تاریخی و توصیفی «شُعُوب» در قرآن کریم

بهرام امانی چاکلی؛ سارا نجفی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85832

چکیده
  زبان و به دنبال آن واژگان، ریشه در فرهنگ­ها، سنت­ها و نظام خاص زندگی در هر جامعه­ای دارد و متأثّر از جهان‌بینی دربرگیرندۀ آن است. بسیاری از واژگان قرآنی نیز پس از گذر از جهان­بینی جاهلی و ورود به ...  بیشتر
میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی
6. میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی

نصرا... شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی؛ فائزه پسندی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85747

چکیده
  زهد پدیده‌ای نفسانی است و ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی در میان ملت‌ها دارد. ملت‌ها از زهد به تعابیر مختلف یاد می‌کنند و در فرهنگ اسلامی ازجمله مفاهیمی است که تأثیر مستقیم و بسزایی بر زندگی فردی و روابط ...  بیشتر
بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم
7. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85878

چکیده
  یکی از مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم مفهوم «رزق» است. رزق در برخی اوصاف خدا ازجمله «الرزّاق» تجلی می‌یابد و با برخی مفاهیم اساسی در نظام معنایی قرآن کریم پیوند دارد. در این نوشتار سعی شده است ...  بیشتر
بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»
8. بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ حمیده کامکار مقدم

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85887

چکیده
  نظریۀ سبک‌شناسی در جستجوی بررسی زیبایی‌های منحصر به فرد چینش کلام در آثار برجسته و هنری است. این نظریه نگرشی است، در باب رابطة مشخصه‌های برجستة سبک و نقش و ارزش آنها در زبان متن با پیوستار معنایی و انتقال ...  بیشتر
تأثیر نقش‌نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن
9. تأثیر نقش‌نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

راضیه حجتی زاده

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-160

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85654

چکیده
  زمینه: تحقیق در نقش‌نماهای گفتمانی یکی از حوزه‌های مطالعاتی بکر در زمینۀ دانش زبان‌شناسی است. این واحدها عمدتاً ارزشی کاربردشناختی و فرادستوری دارند؛ یعنی در ساحت متنی و بینافردی نقش‌هایی را به عهده ...  بیشتر
ارزیابی دوگانگی رسم‌الخطِ ادوات «إنّما، أنّما، کُلّ‌ما و أین‌ما» و بازتاب آن در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم
10. ارزیابی دوگانگی رسم‌الخطِ ادوات «إنّما، أنّما، کُلّ‌ما و أین‌ما» و بازتاب آن در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم

کاووس روحی برندق؛ مصیب مرزبانی؛ محسن فریادرس

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-186

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85866

چکیده
  یکی از مسائل مشکل‌زا در ترجمه و تفسیر قرآن، توجه به رسم‌الخط خاص برخی از واژگانی است که در نگارش به دو شکل گوناگون نوشته شده‌اند و برداشت‌های معنایی متفاوت را فراهم آورده‌اند. در این راستا  در مقاله ...  بیشتر
واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن
11. واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

عباس اقبالی؛ مریم نیک فخر

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-198

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85860

چکیده
  «وصف» به‌مثابة ابزار پردازش سخن و بهترین وسیلة تصویر هنری، زمینه­ساز بسیاری از آرایه‌های ادبی مانند تشبیه، مجاز و استعاره است. در آفرینش اغراض ادبی ازجمله: مدح، رثاء و غزل نقش‌آفرین بوده است ...  بیشتر
بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌
12. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 199-218

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.101708.1034

چکیده
  «معنای شعاعی» مجموعه­ای از خطوط جانبی متشکل از سایه­معناهاست که زاییدۀ عناصر بافت­بنیان و دریافت­های عاطفی در موقعیتی کاربردگرا است. مطالعۀ سازه­های بافت­بنیان در قرآن کریم در دو ساختار ...  بیشتر
تحلیل گفتمان بشارت در قرآن
13. تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

ابراهیم نامداری؛ زهراء عبادی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-238

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85819

چکیده
  امروزه شناخت قرآن در قالبی روشمند توجه بسیاری از مفسران و قرآن‌پژوهان را به خود جلب کرده است. ازجمله علومی که در راستای دستیابی به این هدف مقدس به کار گرفته شده‌اند، واژه‌شناسی، کاربردشناسی و معنا‌شناسی ...  بیشتر