آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1020
تعداد پذیرش 169
تعداد عدم پذیرش 778

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 165
تعداد مشاهده مقاله 418811
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 108362
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 19 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 148 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 489 روز
درصد پذیرش 17 %