فراخوان مقاله

 

نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن دانشگاه اصفهان برای شماره انگلیسی خود، مقالات محققان قرآنی به زبان انگلیسی را در محورهای ذیل می‌پذیرد:

- مطالعات جدید در حوزه مباحث زبان شناختی قرآن

- پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم و زبان‌شناسی

- نقد و تحلیل آراء مستشرقان در حوزه مطالعات زبانی قرآن

 

شرایط پذیرش مقالات

- علمی و پژوهشی بودن مقاله

- رویکرد بین المللی مقاله و توجه به اهداف مجله در بین المللی سازی

- عدم چاپ مقاله در مجلات داخلی یا خارجی

- ارزیابی مقالات توسط داوران صورت پذیرفته و پذیرش نهایی منوط به تایید هیأت تحریریه نشریه خواهد بود.

محققان گرامی می‌توانند از طریق سامانه نشریه اقدام به بارگذاری مقالات خود نمایند. لازم بذکر است. با توجه به وجود مقالات داخلی، از پذیرش مقالات دانشگاه‌های اصفهان معذوریم.