مقاله علمی فارسی
نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)
2. نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)

فریده داودی مقدم؛ حمیدرضا شعیری؛ ثریا قطبی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21520

چکیده
  یک گفتمان با نظام‌هایی از نشانه‌هاومفاهیم، عناصری پنهان را در درون خود می‌پروراند که در یک بافت کلی، با نشانه‌های نظام‌مند، مفاهیم جدید را تولید می‌کند. این عناصر همواره درجهت القای پیام‌های متن ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی
3. معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

سمیه طاهری؛ سیدکاظم طباطبایی؛ غلامرضا رئیسیان

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21521

چکیده
  «ریشه‌شناسی»یکی از مهم‌ترین شاخه‌های زبان‌شناسی درزمانی و مهم‌ترین روش برای تصحیح و تدقیق قول لغویان در تشخیص مشترک لفظییا معنوی به شمار می‌رود که با ایجاد نگاه تاریخی به تغییرات واژگان و پی‌جویی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم
4. امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

ثمانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21522

چکیده
  در این جستار کوشش شده است، تا نظریه‌ ارزش زیبایی‎شناختی تحلیل و بررسی شود. این نظریه نمونه‌ای از روش‌ها و مکاتب گوناگون در زمینه‎ تفسیر قرآن است و غایت و کمال قرائت متن را در به حداکثر رساندن وجوه ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
پی‌جویی «قرائت عامه» در کتب تفسیری سده‌های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت
5. پی‌جویی «قرائت عامه» در کتب تفسیری سده‌های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت

مهدی ایزدی؛ امیر ذوقی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21523

چکیده
  یکی از ملاک‌هایی که در کتب تفسیری سده‌های نخست با نام مرجِّح خوانشی بر سایر خوانش‌ها ذکر شده، «قرائت عامّه» یا «قراءة الناس» است. برخی از قرآن‌پژوهان معاصر با اجتهادی خواندنِ قرائات مشهور، ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»
6. تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»

وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌فر

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21524

چکیده
  قرآن ریسمان محکم الهی، وسیله ایمنی‌بخش و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل‌کردن به قرآن را از بندگان خود گرفته است. عمل به دستورات این کتاب مقدّس در سایه فهم معانی آن امکان‌پذیر است. فهم و دریافت ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
روش‌شناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی
7. روش‌شناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی

علی راد؛ مهدی خوشدونی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21525

چکیده
  روایات تفسیری مهم‌ترین منبع فهم اهل البیت (ع) از قرآن کریم است. اهل بیت (ع) مفسر واقعی کلام وحی هستند و در فهم قرآنی جایگاه ویژه‌ای دارند (مطلع). در این پژوهش با بررسی روایات واژه‌محور در تفسیر قرآن یا همان ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم
8. مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم

کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21526

چکیده
  برخی از واژگان قرآن هرچند جزء واژگان غریب به ‌شمار نمی‌آیند، ضروری است به‌خاطر کاربرد در معانییا مصادیق گونه‌گون،بهصورتدقیق و جامع بررسی ‌شوند. واژۀ «سلطان» این‌گونه است. این واژه به سبب کثرت ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره)
9. جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره)

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ نجمه رنجبری

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21527

چکیده
  روش تفسیر ساختاری، روش تفسیر نوین است که روابط و مفهوم بین آیات در پرتو غرض سوره کشف می‌شود، برخی در مبنای این روش تفسیری، شک و تردید دارند؛ زیرا بر این باورند که این روش حداکثر، چهره منسجمی از آیات سوره ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن
10. تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن

احمد قرائی سلطان آبادی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-176

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21528

چکیده
  طبق دیدگاه گروهی از مفسران و قرآنپژوهان آیه اکمال دین (مائده:‌ 3) با قبل و بعدش هماهنگی ساختاری و تلازم معنایی ندارد. این ناسازگاری بیشتر ناشی از نوع نگرش به متن قرآنی است که متن را مطابق قواعد رایج در عرف ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی
11. انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی

شیرین پورابراهیم

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 177-188

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21529

چکیده
  تفاوت نظریه‌های سنتی و نظریة معنی‌شناسی شناختی در مطالعة انسان‌انگاری اشیاء و پدیده‌ها این است که در نظریه‌های سنتی این فرایند، فرایندی زبانی و در نظریه‌های شناختی، فرایندی مفهومی و زیرمجموعة استعاره‌های ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
بررسی زبان‌شناختی تشابه‌ها و تفاوت‌های صرفی و نحوی و لغوی گفت‌وگوهای پیامبران در سورۀ اعراف
12. بررسی زبان‌شناختی تشابه‌ها و تفاوت‌های صرفی و نحوی و لغوی گفت‌وگوهای پیامبران در سورۀ اعراف

حسین مهتدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21530

چکیده
  با پژوهشی در قرآن کریم درمی‌یابیم که بیشترین آیاتِ مربوط به گفت‌وگو در سورۀ اعراف به‌کار رفته است. گاه گفت‌و‌گو میان پیامبران و قومشان، گاه میان خدای متعال و پیامبران و یا میان خدای متعال و بنی‌آدم ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام
13. نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام

کبری راستگو؛ مریم نخعی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-226

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21531

چکیده
  تقابل پدیده‌ای است هنری، بلاغی و زیبایی‌شناختی که بر هم‌آیی دیالکتیک متضادها مبتنی است. این ویژگی متناسب با گونۀ متمایز و برجستۀ بلاغت در قرآن است که در آن آرایه‏های ادبی و عناصر زیبایی‌آفرین در ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل مؤلّفه‌های معنایی «امام» درآیه 12 سوره مبارکة یس با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی
14. تحلیل مؤلّفه‌های معنایی «امام» درآیه 12 سوره مبارکة یس با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی

فتحیه فتاحی زاده؛ فریده امینی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 227-244

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21532

چکیده
  هم‌نشینی و جانشینی، همان‌گونه که زبان‌شناسانی چون رومان یاکوبسون از آغاز اشاره کرده‌اند، تار و پود زبان را تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو، می‌توان با مشخص‌کردن مؤلّفه‌های معنایییک واژه خاص و سپس بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی
15. بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی

مریم توکل نیا؛ ولی الله حسومی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 245-262

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21533

چکیده
  حروف اضافه‌ مکانی منبع غنی در فهم و تفسیر قرآن به روش شناختی هستند. در نوشتار حاضر با محوریت حرف «عن»، یکی از پرکاربردترین حروف در قرآن، کوشش شده است که معانی این حرف و نحوه‌ گسترش آنها با تکیه بر ...  بیشتر