مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی
2. مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی

فریده امینی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107728.1191

چکیده
  مطالعۀ استعاره در رویکردِ معناشناختی جایگاه ویژه‌ای دارد. استعاره عنصر بنیادین در مقوله‌بندی و درک انسان از جهان خارج و از ساز و کارهای اصلی فرایند تفکر است که در درک مفاهیم انتزاعی نقش مهمی دارد. استعاره‌های ...  بیشتر
معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
3. معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

فهیمه قربانی؛ کبری خسروی؛ علی نظری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107558.1192

چکیده
  واژۀ ریح 29 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است؛10 مرتبه به‌صورت جمع (ریاح) و 19 مرتبه به‌صورت مفرد (ریح). مفرد آن برای معناهایی چون بو و عذاب و جمع آن برای بیان رحمت و نعمت است. در این مقاله هدف، بررسی و تبیین ...  بیشتر
معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی
4. معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی

مصطفی عباسی مقدم؛ محمد فلاح مرقی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85871

چکیده
  قرآن کریم تکیه‌گاه نخست مباحث تربیت و تبلیغ است که در کنار حکمت، برهان و موعظۀ حسنه، اتخاذ روش جدال به نیکوترین وجه را به پیامبر و مؤمنان دستور داده است. در این مقاله تلاش شده است مفهوم و معیارهای جدال ...  بیشتر
سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی
5. سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی

پرویز آزادی؛ سهیلا نیکخواه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.108221.1209

چکیده
  سبک‌شناسی شاخه‌ای از علم زبان‌شناسی است که کاربرد عمدۀ آن در جنبۀ ادبی متون است. تغییر سبک یکی از ویژگی‌های برجسته در قرآن کریم است. از سبک‌شناسی چون ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن استفاده می‌شود. ...  بیشتر
نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم (از ابتدای سورة حمد تا انتهای سورة توبه)
6. نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم (از ابتدای سورة حمد تا انتهای سورة توبه)

رسول عسگری؛ ماجد نجاریان

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.103823.1101

چکیده
  یکی از ابعاد مهم اعجاز قرآن، اعجاز بیانی بوده و علم بیان در کشف مراد جدی آیات قرآن نقش مهمی را ایفا می‌کند به همین علت مفسران در طول تاریخ همواره ظرائف بیانی قرآن را مورد توجه ویژه قرار داده اند. در بین ...  بیشتر
تحلیل زیبایی‌شناسی آیات قرآن کریم برپایۀ عنصر انسجام و پیوستگی بررسی نمونه‌ای سوره‌های جزء سی‌ام
7. تحلیل زیبایی‌شناسی آیات قرآن کریم برپایۀ عنصر انسجام و پیوستگی بررسی نمونه‌ای سوره‌های جزء سی‌ام

قاسم مختاری؛ مهرانگیز خدابخش نژاد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.106246.1160

چکیده
  ازجمله عواملی که در آفرینش زیبایی‌های قرآن کریم و کشف ظرافت‌ها و لایه‌های پنهان آن نقش برجسته‌ای دارد، مسئلۀ انسجام و پیوستگی آن است. هالیدی و حسن نخستین بار نظریۀ انسجام و پیوستگی متن را مطرح کردند. ...  بیشتر
جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)
8. جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)

حسین تک تبار فیروزجائی؛ مهدی ناصری؛ صحبت اله حسنوند

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.109516.1214

چکیده
  حذف جواب شرط، یکی از وجوه ژرف‌ساخت‌های آیات است. شناسایی جواب شرط و در نظر گرفتن تقدیر مناسب برای آن، مسئلۀ مهمی است که اگر مترجم بدان توجه داشته باشد، فهم صحیح و مناسب‌تری از کلام خداوند دارد و آن را ...  بیشتر
بررسی و آسیب‌شناسی ترجمۀ حرف تعریف (ال) در قرآن کریم
9. بررسی و آسیب‌شناسی ترجمۀ حرف تعریف (ال) در قرآن کریم

علی اسودی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-168

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.101819.1037

چکیده
  مقولۀ تعریف به (الف و لام) یکی از مباحث مهم بلاغی قرآن در موضوع علم معانی است و دقت و توجه لازم نداشتن در ترجمه حرف مدّ نظر سبب تغییر معنا و مراد واقعی کلام الهی و برداشت ناصحیح از آیات الهی می‌شود. باتوجه ...  بیشتر
روش‌شناسیِ برخی اسلوب‌های نفی در ترجمۀ قرآنِ حسین استادولی
10. روش‌شناسیِ برخی اسلوب‌های نفی در ترجمۀ قرآنِ حسین استادولی

نادعلی عاشوری تلوکی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-184

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.22806

چکیده
  برگردانِ قرآن به زبان فارسی که در دو دهۀ اخیر رونق بسیاری پیدا کرده، هم ازنظر کمّی و هم ازنظر کیفی توجه‌برانگیز بوده و جایگاه ترجمۀ قرآن را به چنان سطحی ارتقا داده که خود به‌تنهایی به‌‌صورت دانش مستقلی ...  بیشتر
بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبانشناسی بر محور آیۀ نخست سورۀ منافقون
11. بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبانشناسی بر محور آیۀ نخست سورۀ منافقون

محمد سلطانی رنانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-200

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.100169.1002

چکیده
  در حوزه زبان‌‍‌شناسی نظریه‏های پرشماری در تعریف صدق و کذب جریان داشته است. اندیشمندان مسلمان نیز در حوزه‏های مختلف علمی بدین امر همت گماشته‏اند. آنان دو ملاک برای صدق و کذب در نظر داشته‏اند، ...  بیشتر
تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن
12. تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن

روح الله نجفی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-212

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.22805

چکیده
  تحلیل‌های نحوی متفاوت از آیات قرآن با پدیده اختلاف قرائت در این متن مقدس، پیوندی تنگاتنگ و درخور تحقیق دارد. در این راستا پاره‌ای از اختلافات قاریان قرآن به انعطاف‌پذیری نحوی فعل «کانَ» باز می‌گردد. ...  بیشتر
تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»
13. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.23005

چکیده
  نویسندگان منابع دانش ‌لغت معنای «فتح» به تخفیف و «فتَّح» به تشدید را دو گونه بیان کرده‌اند: برخی «فتح» و «فتَّح» را مترادف دانسته‌اند؛ اما عده‌ای از لغت‌پژوهان در معاجم لغوی ...  بیشتر