مقاله علمی فارسی
بازخوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ الرِّبا» تحلیلی سه سطحی مبتنی بر زبان‌شناسی نقشگرا
2. بازخوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ الرِّبا» تحلیلی سه سطحی مبتنی بر زبان‌شناسی نقشگرا

محمود کریمی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21123

چکیده
  یکی از گزاره‏هایی که توجه مفسران را به خود جلب کرده، «إنّما البیعُ مثلُ الرّبا» است؛ تنها گزاره‏ای که به صورت بی‏واسطه بازتاب‏دهنده جایگاه «ربا» در بافت اقتصادی شبه‏جزیره در عصر نزول ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)
3. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21124

چکیده
  صورت‌گرایی یا فرمالیسم (Formalism) یکی از جدیدترین مکاتب نقد ادبی است که در قرن بیستم ظهور کرد. پیروان این مکتب نوخاسته بر این باورند که زیبایی یک اثر هنری در درجۀ نخست به فرم و اجزای سازندۀ آن وابسته است. در ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
واکاوی زبان‌شناختی باهم‌آیی واژگانی در قرآن مجید (شواهدی از سُوَر مبارکۀ اِسراء، کهف، مریم و طه)
4. واکاوی زبان‌شناختی باهم‌آیی واژگانی در قرآن مجید (شواهدی از سُوَر مبارکۀ اِسراء، کهف، مریم و طه)

عباسعلی آهنگر؛ اعظم میکده

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-58

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21125

چکیده
  هم‌نشینی کلماتی که تمایل به ظاهرشدن در کنار یکدیگر دارند، فرایند باهم‌آیی نامیده می‌شود که نقش سازنده‌ای در شکل‌دهی نظام واژگانی زبان‌ها ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا در پیکره‌ای به ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل لایه‌های معنایی- اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق
5. تحلیل لایه‌های معنایی- اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق

سمیه عمادی اندانی؛ اعظم پرچم

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21126

چکیده
  واژۀ «محبت» یکی از کلیدی­ترین واژه­های اخلاقی قرآن کریم است. در این مقاله کوشش شده است لایه­های معنایی محبت با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس کارکرد انواع سیاق مشخص شود و به این پرسش ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظریة «نظم» و «آشنایی‌زدایی» (به محوریت سورة مبارکة «لیل»)
6. تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظریة «نظم» و «آشنایی‌زدایی» (به محوریت سورة مبارکة «لیل»)

حسن مقیاسی؛ مطهره فرجی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21127

چکیده
  پیوند و ارتباط دو سویة ساختار با محتوا در تمامی آثار ارزشمند ادبی، امری انکارناپذیر است. توجه و کنکاش در این مسئله و نیز اثبات چنین ارتباط دوسویه‌ای، از اهداف مهم مکتب عبدالقاهر جرجانی است که در نقد جدید ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم
7. معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم

مهدی حسن زاده؛ سیدمحمد مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-114

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21128

چکیده
  واژۀ «فؤاد» یکی از مهم­ترین مفاهیم قرآنی است که نظر و تدبّر هر اندیشمند قرآنی را به خود جلب می­کند. این واژه تاکنون به­رغم تلاش­های برخی لغویون، مفسرین و علما، با رویکرد معناشناسانه بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن
8. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21129

چکیده
  «مصاحبه» در اصطلاح، همراهی دو واژه است که اکثراً عادت بر همراهی دارند و پیوند مفهومی بین آنها جریان دارد. در زبان‌شناسی معاصر از این مقوله با نام «روابط هم‌نشینی» یاد می‌شود؛ اما در نوشته‌های ...  بیشتر