مقاله علمی فارسی
بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم
1. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

چکیده
  «ما» یکی از مبهم‌ترین و متنوع‌ترین و پرکاربردترین واژگان عربی است. یکی از انواع آن «ما» موصوله است که برای ابهام‌زدایی آن از جمله یا شبه جمله‌ای به عنوان صله استفاده می‌کنند. گاهی عبارت ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم
2. افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم

شهاب الدین ذوفقاری؛ محمد جواد جاوری

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-48

چکیده
  واژه «فتنه» عموماً تداعی‌گر سلسله تدابیر و اقداماتی است که به منظور ایجاد تفرقه و نفاق میان دو فرد و یا اجتماع انجام می­شود. بر این اساس می­توان، اقدامات داخلی و خارجی در جهت به هم زدن وحدت دینی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم
3. نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم

عادل ساریخانی؛ مهدی خاقانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-64

چکیده
  نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون‌های مطالعه بین رشته‌ای میان آموزه‌های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل معنایی درجات تقوا در نهج البلاغه
4. تحلیل معنایی درجات تقوا در نهج البلاغه

حمید احمدیان؛ علی سعیداوی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-78

چکیده
  واژه تقوا در نهج البلاغه پس از قرآن، از جمله واژه‌های کلیدی است که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در سازندگی انسان داشته باشد. از ویژگی های مهم واژه تقوا در طرح معنایی، طرح شبکه‌های معنایی آن است که در ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
بررسی و نقد وجوه قرآن و ترجمه‌های آن (مطالعه موردی واژه‌های هدایت و ضلالت)
5. بررسی و نقد وجوه قرآن و ترجمه‌های آن (مطالعه موردی واژه‌های هدایت و ضلالت)

اعظم پرچم

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-94

چکیده
    موضوع وجوه قرآن، شناختن معانی مختلف یک کلمه در جای جای قرآن است. دانش وجوه و نظایر به بررسی دلالت‌های متعدد واژگان در بافت کلام وحیانی قرآن می‌پردازد. این در حالی است که هیچ یک از منابع وجوه به چگونگی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
مکاتب ظاهرگرا در تفسیر قرآن
6. مکاتب ظاهرگرا در تفسیر قرآن

مینا شمخی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-116

چکیده
  در تاریخ تفسیر قرآن شاهد مکاتب مختلف تفسیری در باب فهم و برداشت آیات الهی هستیم که از یک سو، هر کدام در بستر و ریشه‌ها و عواملی شکل گرفته و از دیگر سو، هر یک از آنها، آثار و تأثیرات خود را بر حوزه اندیشة ...  بیشتر