مقاله علمی فارسی
برابریابی فارسی دو ساخت نحوی «ماکان له اَن یَفعَل» و «کان + ماده فَعَلَ»‏‎‏ در قرآن کریم
1. برابریابی فارسی دو ساخت نحوی «ماکان له اَن یَفعَل» و «کان + ماده فَعَلَ»‏‎‏ در قرآن کریم

زهره کیانی؛ رضا شکرانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

چکیده
  برای ترجمه یک متن، نخست باید پیام متن مبدأ بر پایه تمامی عوامل شکل دهنده پیام آن متن‎ ‎در زبان مبدأ به درستی ‏دریافت شود. از مهمترین عوامل سازنده پیام، ساخت های نحوی متن مبدأ است. این ساخت ها در تحلیل‌های ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه‏
2. تبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه‏

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سیدمهدی سلطانی رنانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-38

چکیده
  دانش تفسیر قرآن همواره یکی از ضروری ترین نیازهای علمی مسلمانان به شمار آمده که این نیاز به دلیل ‏اهمیت نقش قرآن به عنوان نخستین و اصلی‌ترین منبع دین و شریعت همواره رو به فزونی است. در این ‏راستا برای ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم
3. تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم

علیرضا دل افکار؛ محمدحسن صانعی پور؛ بهمن زندی؛ مهدی ارجمندفر

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-60

چکیده
  در رویکرد کاربردشناسی به قرآن، بیش از آنکه به واژگان، معانی آنها و نوع ارتباطات نحوی بین آنها پرداخته شود، بر روی ویژگیهای متکلم و مخاطب، شرایط گفتگو و بافت حاکم بر آن تأکید می‌شود. در تبیین بافت پیرامون ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
جستاری در کلان متن قرآن کریم بر اساس بازتعریف بینامتنیت
4. جستاری در کلان متن قرآن کریم بر اساس بازتعریف بینامتنیت

پرویز البرزی؛ مسعود منصوری

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-76

چکیده
  ‌از جمله ‌‌رویکردهای برخی زبان‌شناسان متن و قرآن ‌پژوهان در دهه‌های اخیر، تلاش برای دستیابی به یک چارچوب زبان‌شناختی مدون و مناسب برای تبیین ساختار قرآن کریم است. گستردگی و تداخل موضوعات در متن قرآن، ...  بیشتر
رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم
5. رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

فیروزه محمدی حسن آبادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-92

چکیده
  نشانه شناسی واژه‌های قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است که اولاً خداوند آن را معجزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قرآن دارند، آن را عرضه ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نقش و کارکرد علم سیاق و دانش لغت در بازنگری آیات متشابه لفظی مطالعه موردی تناسب لفظ و معنا
6. نقش و کارکرد علم سیاق و دانش لغت در بازنگری آیات متشابه لفظی مطالعه موردی تناسب لفظ و معنا

زهرا محققیان؛ اعظم پرچم

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-113

چکیده
  مشابهت لفظی درباره آیاتی مطرح است که الفاظ آن‌ها از جهات مختلف با یکدیگر شباهتی سؤال ‏برانگیز دارند. نوشتار حاضر تنها به بررسی آیات متشابه لفظی در مقوله ائتلاف اللفظ مع المعنی ‏می‌پردازد و بر آن ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم
7. نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم

محمود شهبازی؛ زهرا ذوالفقاری

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-127

چکیده
  از وجوه زیبایی آیات قرآن کریم، گزینش ساختار و وزن صرفی مناسب برای الفاظ است. این ساختارها و اوزان متنوّع، همگی در راستای اغراض بلاغی ویژه و در نهایت دقّت و زیبایی قرار گرفته‌اند که شناخت آن، جنبه‌هایی ...  بیشتر