مقاله علمی فارسی
اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل
1. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

چکیده
  مفسران در تبیین و تفسیر آیات از اعراب آیه سخن می‌گویند و حتی به دلیل اهمیت اعراب در تبیین و تفسیر معنای آیه، کتب بسیاری پیرامون اعراب القرآن نگاشته شده است؛ اما مطالعه این کتب نشان می‌دهد گاهی در بیان ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت
2. بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

عبدالرضا زاهدی؛ رضا رمضانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

چکیده
  مراد از معناشناسی مفردات قرآن، شناخت معانی آن‌ها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. درمعناشناسی تاریخی، با تکیه بر کتب لغت، تاریخی و شعر، معلوم می‌شود که واژه‌ی «مقت»بنا بر سنت خاص زمان جاهلیت، بر ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو
3. بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو

سید مهدی لطفی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-52

چکیده
  معنا‌شناسی ساختگرای واژگانی یکی از شاخه‌های معناشناسی است که ایزوتسو رویکرد در‌زمانی آن را در حوزه قرآنی بر پایه نظریه معنایی لئو وایسگربر و زبان‌شناسی قومی ارائه کرده است. ایزوتسو در معنا‌شناسی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر
4. تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر

داود زرین پور؛ عبدالله رسول ن‍ژاد

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-70

چکیده
  قرآن کریم، به موضوع تفکر و تدبر اهمیت ویژه‌ای داده است به گونه‌ای که واژگان مرتبط با این مفهوم از بسامد بالایی در واژگان قرآنی برخوردار می‌باشند. پرداختن به واژگان قرآنی نیز همواره مورد توجه زبان‌شناسان ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم
5. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

چکیده
  اسلوب اشتغال از دیرباز (در متون جاهلی، قرآن کریم و حدیث) تاکنون مورد استفاده عرب زبانان بوده است و به عنوان یکی از مهم‌ترین بحث‌های اختلافی همراه با تأویل و تقدیرهای مفصل، در بین یک یا چند مکتب نحوی نظیر ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
گونه شناسی توجیه اعراب در قرآن
6. گونه شناسی توجیه اعراب در قرآن

قاسم بستانی؛ نصره باجی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-116

چکیده
  اعراب قرآن و تجزیه و تحلیل این متن مقدس بر اساس قواعد عربی، یکی از کهن‌ترین علوم اسلامی قرآنی است. از سویی دیگر، به دلایلی، گاهی برای یک یا چند لفظ، عبارت قرآنی، اعراب‌های مختلفی ذکر شده یا محتمل می‌شود. ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه‌های معنایی قرآن کریم
7. نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه‌های معنایی قرآن کریم

مهدی رجایی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-134

چکیده
  کشف لایه‌های زیرین معنایی قرآن کریم در رسیدن به برداشت‌های جدید از قرآن، کارایی به‌سزایی دارد. بهره‌بردن از روش‌های نوین و یافته‌های جدید علم زبان‌شناسی در کنار به‌کار بستن قواعد با ارزش علم اصول، ...  بیشتر