نویسنده = رئیسیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

10.22108/nrgs.2017.21521

سمیه طاهری؛ سیدکاظم طباطبایی؛ غلامرضا رئیسیان