نویسنده = یاری اصطهباناتی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-138

10.22108/nrgs.2017.85887

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ حمیده کامکار مقدم