تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»
1. تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»

وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌فر

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21524

چکیده
  قرآن ریسمان محکم الهی، وسیله ایمنی‌بخش و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل‌کردن به قرآن را از بندگان خود گرفته است. عمل به دستورات این کتاب مقدّس در سایه فهم معانی آن امکان‌پذیر است. فهم و دریافت ...  بیشتر