نویسنده = پروینی، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

خلیل پروینی؛ هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیلساز؛ ولی الله حسومی