نویسنده = حسومی، ولی الله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 245-262

10.22108/nrgs.2017.21533

مریم توکل نیا؛ ولی الله حسومی


2. معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

خلیل پروینی؛ هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیلساز؛ ولی الله حسومی