نویسنده = عاشوری تلوکی، نادعلی
تعداد مقالات: 2
1. روش‌شناسیِ برخی اسلوب‌های نفی در ترجمۀ قرآنِ حسین استادولی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-184

10.22108/nrgs.2018.22806

نادعلی عاشوری تلوکی


2. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-118

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی