نویسنده = رسول نیا، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی