مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی
1. مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی

فریده امینی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107728.1191

چکیده
  مطالعۀ استعاره در رویکردِ معناشناختی جایگاه ویژه‌ای دارد. استعاره عنصر بنیادین در مقوله‌بندی و درک انسان از جهان خارج و از ساز و کارهای اصلی فرایند تفکر است که در درک مفاهیم انتزاعی نقش مهمی دارد. استعاره‌های ...  بیشتر
تحلیل مؤلّفه‌های معنایی «امام» درآیه 12 سوره مبارکة یس با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی
2. تحلیل مؤلّفه‌های معنایی «امام» درآیه 12 سوره مبارکة یس با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی

فتحیه فتاحی زاده؛ فریده امینی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 227-244

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21532

چکیده
  هم‌نشینی و جانشینی، همان‌گونه که زبان‌شناسانی چون رومان یاکوبسون از آغاز اشاره کرده‌اند، تار و پود زبان را تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو، می‌توان با مشخص‌کردن مؤلّفه‌های معنایییک واژه خاص و سپس بررسی ...  بیشتر