دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»
1. دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»

امیرحسین بانکی پور فرد؛ سعید غفرالهی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 191-204

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.100873.1007

چکیده
  قرآن کتابی است که حقایق آن پایان‌ناپذیر است و چشمه‌های بی‌پایان دانش از آن سرچشمه می‌گیرد؛‌ به‌گونه‌ای که خود را «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ» معرفی می‌کند؛ اما چگونه قرآن باوجود محدودبودن ...  بیشتر
بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»
2. بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»

سیده رقیه احمدی؛ نصرالله شاملی؛ سمیه حسنعلیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 163-174

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.85776.0

چکیده
  قرآن کریم یکی از حوزه‌های فعال و پردامنة مطالعات ادبی و زبان‌شناختی است که محققان بسیاری بدان تمایل پیدا کرده‌اند. یکی از زمینه‌های مطرح در این خصوص، نگاه «بینامتنیت» به این کتاب آسمانی است. بینامتنیت ...  بیشتر
بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن
3. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 111-128

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.101826.1039

چکیده
  قرآن کتاب هدایت بشر، برای ارتباط با مخاطبان خود روش‌های متعددی را برگزیده  است. به کار بردن سوگند یکی از این روش‌ها است که در بسیاری از نمونه‌ها کاربرد این اسلوب برای از بین بردن شک و تردید مخاطب است. ...  بیشتر
گونه‌شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعۀ موردی سوره بقره)
4. گونه‌شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعۀ موردی سوره بقره)

احمد زارع ردینی؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ میثم خلیلی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.112167.1303

چکیده
  یکی از مباحث جدید قرآن‌شناسی، مطالعۀ الگوهای گفته‌پردازی در زبان (بیان) قرآن کریم است. بررسی این موضوع از زوایای مختلف امکان‌پذیر است؛ یکی از آنها بازخوانی کوشش‌های مرتبط با این موضوع در میان متقدمان ...  بیشتر
بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن
5. بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدیه خورسندی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.111435.1285

چکیده
  قرآن به‌عنوان متنی ادبی دارای گونه‌های زیبایی‌شناختی است که لایه‌های معنایی به‌هم‌پیوستۀ آن در عین یکپارچگی معنایی در چینش واژگان «تفصیل» یافته است؛ بنابراین نیازمند ابزاری است که مخاطب را ...  بیشتر
تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک
6. تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک

احمد پاشازانوس؛ معصومه رحیمی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.115440.1390

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان رویکردی جدید از تحلیل گفتمان، روشی است که در کشف جهان‏بینی گفته‏ پرداز اهمیت بالایی دارد. تئون ون دایک از نظریه‏ پردازان برجسته‏ ی حوزه‏ ی تحلیل گفتمان انتقادی با ...  بیشتر
بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید
7. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.112034.1299

چکیده
  پژوهش حاضر، استعاره‌های شیئی را از جزء بیست و ششم (ابتدای سوره احقاف) تا جزء سی‌ام قرآن مجید تحلیل کرده است. هدف اصلی پژوهش، تعیین مهم‌ترین حوزه‌های مقصد در استعاره‌های مفهومی شیءبنیاد و تبیین‌شناختی ...  بیشتر
نقدی بر توجیه اعرابی و تفسیر آیه 24 سورۀ یوسف در کتاب «الاثرالعقدی»‌
8. نقدی بر توجیه اعرابی و تفسیر آیه 24 سورۀ یوسف در کتاب «الاثرالعقدی»‌

جواد آسه

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 129-144

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85850

چکیده
  در کتاب «الاثر العقدی فی تعدد التوجیه الاعرابی لآیات القرآن الکریم» چگونگی نقش باورهای کلامی مفسران فرقه‌های اهل سنت و جماعت (پیروان سلف)، اشاعره، معتزله، صوفیه، خوارج و شیعه در تعدد توجیه اعرابی ...  بیشتر
چالش‌ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم
10. چالش‌ها و راهکارهای برگردان «کم» خبری در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

زهرا اسماعیلی؛ علی صابری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.109563.1216

چکیده
  ترجمۀ قرآن کریم از این دیدگاه که کتاب فرستاده‌شدۀ خداوند و شامل احکام و دستورات الهی، هدایت بشر و معجزه پیامبر اسلام به شمار می‌رود، توجه بسیاری از مترجمان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. ازآن‌جایی ...  بیشتر
بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»
11. بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»

سیدمعصوم حسینی؛ جواد محمدزاده؛ داوود بهمنش

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 100-117

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.101293.1023

چکیده
  قرآن کریم، یکی از زیباترین متون ادبی است که سبک ویژه‌ای دارد و از واژه‌ها و عبارت‌های موزون و متوازنی تشکیل شده که از ورای آن، آهنگی دلنشین ساخته است. این آهنگ گاه شنیدنی است وگاه احساس پژواک و آوایی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀیوسف(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس
12. بررسی و تحلیل گفتگوهای سورۀیوسف(ع) در قرآن براساس نظریۀ گرایس

زهرا رجبی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.107513.1184

چکیده
  کاربردشناسی زبان، یکی از دانش‌های بین‌رشته‌ای است که هدف آن، تأمل و دقت در سازوکار رابطۀ ساختار و عناصر سازندۀیک متن برای درک بهتر چگونگی روند تکوین معنی و معانی نهفته در آن است. مکالمه و گفت‌وگو یکی ...  بیشتر
«معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی
13. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.102138.1051

چکیده
  در قرآن کریم واژۀ «طوبی» تنها یک‌بار در سیاق پاداش به مؤمنان در آیۀ 29 سورۀ رعد به کار رفته است. با وجود این، از عصر نزول قرآن تا زمان معاصر، بحثی دقیق و ساختارشناسانه از این لغت ارائه نشده است و ثمرۀ ...  بیشتر
اعجاز زبانی - سبکی قرآن کریم (بررسی نظریۀ نظم در سورۀ زمر)
14. اعجاز زبانی - سبکی قرآن کریم (بررسی نظریۀ نظم در سورۀ زمر)

سمیه حسنعلیان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85700

چکیده
  از مسائلی که دانشمندان حوزۀ علوم قرآن از همان ابتدای نزول توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند، نظم قرآنی و ارتباط آن با مسئلۀ اعجاز است تا اینکه این مهم نزد عبدالقاهر جرجانی به اوج خود رسید؛ چه وی با اسلوبی ...  بیشتر
بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با «روز قیامت» در قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری حجمی)‌
15. بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با «روز قیامت» در قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری حجمی)‌

نصراله شاملی؛ فرزانه حاجی قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85874

چکیده
  معناشناختی شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی شناختی است که سعی در ایجاد برقراری ارتباط میان واژه‌ها و مفاهیم ذهنی از طریق الگوگیری از افعال فیزیکی و اندام‌های جسمی انسان دارد. ازجمله شیوه‌هایی که معناشناسی ...  بیشتر
بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبانشناسی بر محور آیۀ نخست سورۀ منافقون
16. بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبانشناسی بر محور آیۀ نخست سورۀ منافقون

محمد سلطانی رنانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 185-200

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.100169.1002

چکیده
  در حوزه زبان‌‍‌شناسی نظریه‏های پرشماری در تعریف صدق و کذب جریان داشته است. اندیشمندان مسلمان نیز در حوزه‏های مختلف علمی بدین امر همت گماشته‏اند. آنان دو ملاک برای صدق و کذب در نظر داشته‏اند، ...  بیشتر
تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن
17. تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن

روح الله نجفی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 201-212

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.22805

چکیده
  تحلیل‌های نحوی متفاوت از آیات قرآن با پدیده اختلاف قرائت در این متن مقدس، پیوندی تنگاتنگ و درخور تحقیق دارد. در این راستا پاره‌ای از اختلافات قاریان قرآن به انعطاف‌پذیری نحوی فعل «کانَ» باز می‌گردد. ...  بیشتر
نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم (از ابتدای سورة حمد تا انتهای سورة توبه)
18. نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم (از ابتدای سورة حمد تا انتهای سورة توبه)

رسول عسگری؛ ماجد نجاریان

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.103823.1101

چکیده
  یکی از ابعاد مهم اعجاز قرآن، اعجاز بیانی بوده و علم بیان در کشف مراد جدی آیات قرآن نقش مهمی را ایفا می‌کند به همین علت مفسران در طول تاریخ همواره ظرائف بیانی قرآن را مورد توجه ویژه قرار داده اند. در بین ...  بیشتر
سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی
19. سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی

پرویز آزادی؛ سهیلا نیکخواه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.108221.1209

چکیده
  سبک‌شناسی شاخه‌ای از علم زبان‌شناسی است که کاربرد عمدۀ آن در جنبۀ ادبی متون است. تغییر سبک یکی از ویژگی‌های برجسته در قرآن کریم است. از سبک‌شناسی چون ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن استفاده می‌شود. ...  بیشتر
معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی
20. معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی

مصطفی عباسی مقدم؛ محمد فلاح مرقی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85871

چکیده
  قرآن کریم تکیه‌گاه نخست مباحث تربیت و تبلیغ است که در کنار حکمت، برهان و موعظۀ حسنه، اتخاذ روش جدال به نیکوترین وجه را به پیامبر و مؤمنان دستور داده است. در این مقاله تلاش شده است مفهوم و معیارهای جدال ...  بیشتر
تحلیل زیبایی‌شناسی آیات قرآن کریم برپایۀ عنصر انسجام و پیوستگی بررسی نمونه‌ای سوره‌های جزء سی‌ام
21. تحلیل زیبایی‌شناسی آیات قرآن کریم برپایۀ عنصر انسجام و پیوستگی بررسی نمونه‌ای سوره‌های جزء سی‌ام

قاسم مختاری؛ مهرانگیز خدابخش نژاد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.106246.1160

چکیده
  ازجمله عواملی که در آفرینش زیبایی‌های قرآن کریم و کشف ظرافت‌ها و لایه‌های پنهان آن نقش برجسته‌ای دارد، مسئلۀ انسجام و پیوستگی آن است. هالیدی و حسن نخستین بار نظریۀ انسجام و پیوستگی متن را مطرح کردند. ...  بیشتر
تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»
22. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.23005

چکیده
  نویسندگان منابع دانش ‌لغت معنای «فتح» به تخفیف و «فتَّح» به تشدید را دو گونه بیان کرده‌اند: برخی «فتح» و «فتَّح» را مترادف دانسته‌اند؛ اما عده‌ای از لغت‌پژوهان در معاجم لغوی ...  بیشتر
بررسی و آسیب‌شناسی ترجمۀ حرف تعریف (ال) در قرآن کریم
23. بررسی و آسیب‌شناسی ترجمۀ حرف تعریف (ال) در قرآن کریم

علی اسودی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 151-168

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.101819.1037

چکیده
  مقولۀ تعریف به (الف و لام) یکی از مباحث مهم بلاغی قرآن در موضوع علم معانی است و دقت و توجه لازم نداشتن در ترجمه حرف مدّ نظر سبب تغییر معنا و مراد واقعی کلام الهی و برداشت ناصحیح از آیات الهی می‌شود. باتوجه ...  بیشتر
ارزیابی دوگانگی رسم‌الخطِ ادوات «إنّما، أنّما، کُلّ‌ما و أین‌ما» و بازتاب آن در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم
24. ارزیابی دوگانگی رسم‌الخطِ ادوات «إنّما، أنّما، کُلّ‌ما و أین‌ما» و بازتاب آن در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم

کاووس روحی برندق؛ مصیب مرزبانی؛ محسن فریادرس

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 163-186

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85866

چکیده
  یکی از مسائل مشکل‌زا در ترجمه و تفسیر قرآن، توجه به رسم‌الخط خاص برخی از واژگانی است که در نگارش به دو شکل گوناگون نوشته شده‌اند و برداشت‌های معنایی متفاوت را فراهم آورده‌اند. در این راستا  در مقاله ...  بیشتر
بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌
25. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 199-218

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.101708.1034

چکیده
  «معنای شعاعی» مجموعه­ای از خطوط جانبی متشکل از سایه­معناهاست که زاییدۀ عناصر بافت­بنیان و دریافت­های عاطفی در موقعیتی کاربردگرا است. مطالعۀ سازه­های بافت­بنیان در قرآن کریم در دو ساختار ...  بیشتر