معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم
1. معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم

مهدی حسن زاده؛ سیدمحمد مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 105-114

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21128

چکیده
  واژۀ «فؤاد» یکی از مهم­ترین مفاهیم قرآنی است که نظر و تدبّر هر اندیشمند قرآنی را به خود جلب می­کند. این واژه تاکنون به­رغم تلاش­های برخی لغویون، مفسرین و علما، با رویکرد معناشناسانه بررسی ...  بیشتر
معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی
2. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

فاطمه گلی ملک‌آبادی؛ محمد ، خاقانی؛ رضا شکرانی ،

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 59-76

چکیده
  چکیده معناشناسی «بین» در قرآن بر اساس روابط همنشینی و جانشینی معناشناسی واژگان قرآن از مهمترین ضرورت ها و رسالتی بر دوش پژوهشگران زبان عربی است، که برای درک و فهم قرآن، لازم و ضروری است، گرچه خرد ...  بیشتر