کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 50
1. بررسی شناختی استعاره‌های حوزة مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-48

10.22108/nrgs.2019.115726.1395

راضیه نظری؛ سید محمد موسوی بفروئی


2. قالب‌های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-86

10.22108/nrgs.2020.120185.1479

مریم بخشی؛ محمدرضا اسلامی؛ حسرت اومویی میلان؛ محمد پاشایی


4. مفهوم‌شناسی ضَلّ در گفتار موسی(ع) در قرآن کریم با تکیه بر سیاق

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2020.120160.1478

اعظم پرچم؛ راضیه قناعتی


5. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-128

10.22108/nrgs.2019.101826.1039

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان


7. اصطلاح‌شناسی الوهیت هوای نفس در آیات 43 فرقان و 23 جاثیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-110

10.22108/nrgs.2019.117451.1425

فتح الله نجارزادگان؛ فاطمه نجارزادگان؛ مریم اقبالیان


8. بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2018.110494.1250

بتول مشکین فام؛ اعظم دهقانی


11. معناشناسی تاریخی‌توصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-44

10.22108/nrgs.2018.107558.1192

فهیمه قربانی؛ کبری خسروی؛ علی نظری


12. جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

10.22108/nrgs.2018.109516.1214

حسین تک تبار فیروزجائی؛ مهدی ناصری؛ صحبت اله حسنوند


14. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 199-218

10.22108/nrgs.2017.101708.1034

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو


15. واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-198

10.22108/nrgs.2017.85860

عباس اقبالی؛ مریم نیک فخر


16. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2017.85878

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی


17. معناشناسی تاریخی و توصیفی «شُعُوب» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-78

10.22108/nrgs.2017.85832

بهرام امانی چاکلی؛ سارا نجفی


18. میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-102

10.22108/nrgs.2017.85747

نصرا... شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی؛ فائزه پسندی


19. بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-138

10.22108/nrgs.2017.85887

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ حمیده کامکار مقدم


21. نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2017.21520

فریده داودی مقدم؛ حمیدرضا شعیری؛ ثریا قطبی


22. تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-86

10.22108/nrgs.2017.21524

وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌فر


24. مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

10.22108/nrgs.2017.21526

کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل