تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن
1. تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن

روح الله نجفی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 201-212

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.22805

چکیده
  تحلیل‌های نحوی متفاوت از آیات قرآن با پدیده اختلاف قرائت در این متن مقدس، پیوندی تنگاتنگ و درخور تحقیق دارد. در این راستا پاره‌ای از اختلافات قاریان قرآن به انعطاف‌پذیری نحوی فعل «کانَ» باز می‌گردد. ...  بیشتر