نویسنده = فلاح مرقی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

10.22108/nrgs.2017.85871

مصطفی عباسی مقدم؛ محمد فلاح مرقی