نویسنده = خلیلی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعۀ موردی سوره بقره)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

10.22108/nrgs.2019.112167.1303

احمد زارع ردینی؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ میثم خلیلی