نویسنده = نامداری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-238

10.22108/nrgs.2017.85819

ابراهیم نامداری؛ زهراء عبادی