نویسنده = نیکخواه، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

10.22108/nrgs.2018.108221.1209

پرویز آزادی؛ سهیلا نیکخواه