بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن
1. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 111-128

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.101826.1039

چکیده
  قرآن کتاب هدایت بشر، برای ارتباط با مخاطبان خود روش‌های متعددی را برگزیده  است. به کار بردن سوگند یکی از این روش‌ها است که در بسیاری از نمونه‌ها کاربرد این اسلوب برای از بین بردن شک و تردید مخاطب است. ...  بیشتر
مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی
2. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 155-170

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.111521.1289

چکیده
  طبق آیات مبارکۀ قرآن، یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای دوزخیان، تناول از گیاهی با نام «زقوم» است. از ویژگی‌های این گیاه، ایجاد حرارت و عطش در بدن گنهکاران است و تشبیه ثمرۀ آن به «سر شیاطین»، ...  بیشتر