نویسنده = صمدانیان، محسن
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-128

10.22108/nrgs.2019.101826.1039

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان


2. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-170

10.22108/nrgs.2019.111521.1289

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان