نویسنده = بانکی پور فرد، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-204

10.22108/nrgs.2017.100873.1007

امیرحسین بانکی پور فرد؛ سعید غفرالهی