بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»
1. بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»

سیده رقیه احمدی؛ نصرالله شاملی؛ سمیه حسنعلیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 163-174

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.85776.0

چکیده
  قرآن کریم یکی از حوزه‌های فعال و پردامنة مطالعات ادبی و زبان‌شناختی است که محققان بسیاری بدان تمایل پیدا کرده‌اند. یکی از زمینه‌های مطرح در این خصوص، نگاه «بینامتنیت» به این کتاب آسمانی است. بینامتنیت ...  بیشتر
بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با «روز قیامت» در قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری حجمی)‌
2. بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با «روز قیامت» در قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری حجمی)‌

نصراله شاملی؛ فرزانه حاجی قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85874

چکیده
  معناشناختی شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی شناختی است که سعی در ایجاد برقراری ارتباط میان واژه‌ها و مفاهیم ذهنی از طریق الگوگیری از افعال فیزیکی و اندام‌های جسمی انسان دارد. ازجمله شیوه‌هایی که معناشناسی ...  بیشتر
تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)
3. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21124

چکیده
  صورت‌گرایی یا فرمالیسم (Formalism) یکی از جدیدترین مکاتب نقد ادبی است که در قرن بیستم ظهور کرد. پیروان این مکتب نوخاسته بر این باورند که زیبایی یک اثر هنری در درجۀ نخست به فرم و اجزای سازندۀ آن وابسته است. در ...  بیشتر
کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم
4. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 61-76

چکیده
  آشنایی با صنعت حذف و چرایی آن، به دلیل فراوانی نمونه‌های آن در قرآن‌کریم در فهم آیات اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا دریافت مقصود بدون توجه به محذوف و تقدیر آن امکان‌پذیر نیست. در این اسلوب با حذف بخشی از آیه، ...  بیشتر