نویسنده = جعفر نژاد، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. جلوه‌هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم«بررسی موردی جزء 26ـ 30»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-104

10.22108/nrgs.2016.20533

روح الله صیادی نژاد؛ صدیقه جعفر نژاد