نویسنده = میمندی، وصال
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-86

10.22108/nrgs.2017.21524

وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌فر