نویسنده = عابدی سر آسیا، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-48

10.22108/nrgs.2017.21522

ثمانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم