بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی
1. بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی

مریم توکل نیا؛ ولی الله حسومی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 245-262

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21533

چکیده
  حروف اضافه‌ مکانی منبع غنی در فهم و تفسیر قرآن به روش شناختی هستند. در نوشتار حاضر با محوریت حرف «عن»، یکی از پرکاربردترین حروف در قرآن، کوشش شده است که معانی این حرف و نحوه‌ گسترش آنها با تکیه بر ...  بیشتر
معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام
2. معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

خلیل پروینی؛ هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیلساز؛ ولی الله حسومی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 77-92

چکیده
  آیات قرآن به‌روشنی بیانگر آن هستند که مشرکان صدر اسلام، هنگام نزول قرآن‌کریم و به تناسب زمان، مکان و شرایط، در برابر قرآن و پیامبر(ص)، عکس‌العمل‌های مختلفی از خود نشان می‌دادند که بخشی مهمی از آن‌ها ...  بیشتر