روش‌شناسیِ برخی اسلوب‌های نفی در ترجمۀ قرآنِ حسین استادولی
1. روش‌شناسیِ برخی اسلوب‌های نفی در ترجمۀ قرآنِ حسین استادولی

نادعلی عاشوری تلوکی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 169-184

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.22806

چکیده
  برگردانِ قرآن به زبان فارسی که در دو دهۀ اخیر رونق بسیاری پیدا کرده، هم ازنظر کمّی و هم ازنظر کیفی توجه‌برانگیز بوده و جایگاه ترجمۀ قرآن را به چنان سطحی ارتقا داده که خود به‌تنهایی به‌‌صورت دانش مستقلی ...  بیشتر
نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل
2. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 105-118

چکیده
  اگرچه تاریخِ ترجمه قرآن‌کریم عمری هزار و دویست ساله دارد، ولی نهضت ترجمه‌ای که ظرف سی‌سال اخیر در کشور به راه افتاده، نیز در جای خود بسیار امیدوار‌کننده است. از اولین ترجمه فارسیِ قرآن در دهه شصت شمسی ...  بیشتر