نویسنده = توکلی، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-118

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی