نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل
1. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 105-118

چکیده
  اگرچه تاریخِ ترجمه قرآن‌کریم عمری هزار و دویست ساله دارد، ولی نهضت ترجمه‌ای که ظرف سی‌سال اخیر در کشور به راه افتاده، نیز در جای خود بسیار امیدوار‌کننده است. از اولین ترجمه فارسیِ قرآن در دهه شصت شمسی ...  بیشتر