کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم
1. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 71-90

چکیده
  اسلوب اشتغال از دیرباز (در متون جاهلی، قرآن کریم و حدیث) تاکنون مورد استفاده عرب زبانان بوده است و به عنوان یکی از مهم‌ترین بحث‌های اختلافی همراه با تأویل و تقدیرهای مفصل، در بین یک یا چند مکتب نحوی نظیر ...  بیشتر