گونه شناسی توجیه اعراب در قرآن
1. گونه شناسی توجیه اعراب در قرآن

قاسم بستانی؛ نصره باجی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 91-116

چکیده
  اعراب قرآن و تجزیه و تحلیل این متن مقدس بر اساس قواعد عربی، یکی از کهن‌ترین علوم اسلامی قرآنی است. از سویی دیگر، به دلایلی، گاهی برای یک یا چند لفظ، عبارت قرآنی، اعراب‌های مختلفی ذکر شده یا محتمل می‌شود. ...  بیشتر