نویسنده = خاقانی اصفهانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه‌های معنایی قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-134

مهدی رجایی؛ محمد خاقانی اصفهانی