نویسنده = ذوالفقاری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-127

محمود شهبازی؛ زهرا ذوالفقاری