نویسنده = سلطانی رنانی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه‏

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-38

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سیدمهدی سلطانی رنانی