نویسنده = نهیرات، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-137

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان