راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و روایات
1. راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و روایات

حسین خاکپور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 61-78

چکیده
  از نظر قرآن و روایات، «مصرف» اگر با واژه‌هایی چون پارسایی، انفاق، عمل صالح و ... همراه گردد، می‌تواند انسان را به تعالی برساند، اما باید توجه داشت آن چه برای «مصرف» در اختیار انسان‌ها قرار ...  بیشتر