نویسنده = ذوفقاری، شهاب الدین
تعداد مقالات: 1
1. افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-48

شهاب الدین ذوفقاری؛ محمد جواد جاوری