بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن
1. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 1-19

چکیده
  ‏«قرّة العین» از جمله ترکیب‌هایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند قرآن و حدیث ‏بسیار تکرار شده است. در زبان فارسی برای این ترکیب معادل‌هایی چون «خنکی چشم»، «روشنی چشم» ...  بیشتر
بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم
2. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 11-22

چکیده
  «ما» یکی از مبهم‌ترین و متنوع‌ترین و پرکاربردترین واژگان عربی است. یکی از انواع آن «ما» موصوله است که برای ابهام‌زدایی آن از جمله یا شبه جمله‌ای به عنوان صله استفاده می‌کنند. گاهی عبارت ...  بیشتر