نویسنده = احمدیان، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22108/nrgs.2016.21124

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع


2. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-76

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی