کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم
1. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 61-76

چکیده
  آشنایی با صنعت حذف و چرایی آن، به دلیل فراوانی نمونه‌های آن در قرآن‌کریم در فهم آیات اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا دریافت مقصود بدون توجه به محذوف و تقدیر آن امکان‌پذیر نیست. در این اسلوب با حذف بخشی از آیه، ...  بیشتر
کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم
2. کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم

محمود شهبازی؛ اصغر شهبازی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 55-68

چکیده
  ایجاز و گزیده گویی در سخن، از فنون بلاغیِ مهم در رساندن پیام و معنای مورد هدف گوینده است. این اسلوب بیانی از شیوایی و بلاغت سخن به شمار می آید. یکی از انواع این اسلوب، ایجازِ حذف است که در آن بخشی از روساخت ...  بیشتر