نویسنده = شهبازی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-76

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی


2. کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-68

محمود شهبازی؛ اصغر شهبازی