بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»
1. بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»

سیده رقیه احمدی؛ نصرالله شاملی؛ سمیه حسنعلیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 163-174

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.85776.0

چکیده
  قرآن کریم یکی از حوزه‌های فعال و پردامنة مطالعات ادبی و زبان‌شناختی است که محققان بسیاری بدان تمایل پیدا کرده‌اند. یکی از زمینه‌های مطرح در این خصوص، نگاه «بینامتنیت» به این کتاب آسمانی است. بینامتنیت ...  بیشتر
اعجاز زبانی - سبکی قرآن کریم (بررسی نظریۀ نظم در سورۀ زمر)
2. اعجاز زبانی - سبکی قرآن کریم (بررسی نظریۀ نظم در سورۀ زمر)

سمیه حسنعلیان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85700

چکیده
  از مسائلی که دانشمندان حوزۀ علوم قرآن از همان ابتدای نزول توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند، نظم قرآنی و ارتباط آن با مسئلۀ اعجاز است تا اینکه این مهم نزد عبدالقاهر جرجانی به اوج خود رسید؛ چه وی با اسلوبی ...  بیشتر