نویسنده = درزی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22108/nrgs.2019.112034.1299

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی