میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی
1. میدان معناشناختی «زهد» در قرآن و بازتاب آن در دیوان شریف رضی

نصرا... شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی؛ فائزه پسندی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85747

چکیده
  زهد پدیده‌ای نفسانی است و ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی در میان ملت‌ها دارد. ملت‌ها از زهد به تعابیر مختلف یاد می‌کنند و در فرهنگ اسلامی ازجمله مفاهیمی است که تأثیر مستقیم و بسزایی بر زندگی فردی و روابط ...  بیشتر
کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم
2. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 71-90

چکیده
  اسلوب اشتغال از دیرباز (در متون جاهلی، قرآن کریم و حدیث) تاکنون مورد استفاده عرب زبانان بوده است و به عنوان یکی از مهم‌ترین بحث‌های اختلافی همراه با تأویل و تقدیرهای مفصل، در بین یک یا چند مکتب نحوی نظیر ...  بیشتر