معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی
1. معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی

مهدی لطفی؛ سمانه میرسعیدی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 137-158

چکیده
  واژه «کتاب»، یکی از مفاهیم اساسی قرآن‌ است که از دیرباز مورد توجه قرآن‌پژوهان بوده‌است. این واژه 231 مرتبه در قرآن ذکر‌شده و در هم‌نشینی با واژه‌های کلیدی همچون قرآن، حق، امام و حکمت قرار‌گرفته‌است. ...  بیشتر
بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو
2. بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو

سید مهدی لطفی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 39-52

چکیده
  معنا‌شناسی ساختگرای واژگانی یکی از شاخه‌های معناشناسی است که ایزوتسو رویکرد در‌زمانی آن را در حوزه قرآنی بر پایه نظریه معنایی لئو وایسگربر و زبان‌شناسی قومی ارائه کرده است. ایزوتسو در معنا‌شناسی ...  بیشتر
حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏
3. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 41-54

چکیده
  مفهوم تدبر در شبکه معنایی قرآن با برخی از مفاهیم قرآنی پیوند خورده است که از کنار هم قرار دادن ‏این مفاهیم، حوزه معنایی تدبر در قرآن شکل می‌گیرد. این حوزه معنایی در آیات مکی شامل مفاهیم؛ ‏قول، کتاب ...  بیشتر