نویسنده = لطفی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-158

مهدی لطفی؛ سمانه میرسعیدی


2. بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-52

سید مهدی لطفی


3. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا