جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)
1. جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)

حسین تک تبار فیروزجائی؛ مهدی ناصری؛ صحبت اله حسنوند

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.109516.1214

چکیده
  حذف جواب شرط، یکی از وجوه ژرف‌ساخت‌های آیات است. شناسایی جواب شرط و در نظر گرفتن تقدیر مناسب برای آن، مسئلۀ مهمی است که اگر مترجم بدان توجه داشته باشد، فهم صحیح و مناسب‌تری از کلام خداوند دارد و آن را ...  بیشتر
جمله‌های منفی اسمیه و دلالت‌های معنایی آن‌ها در قرآن کریم
2. جمله‌های منفی اسمیه و دلالت‌های معنایی آن‌ها در قرآن کریم

صحبت اله حسنوند

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 105-120

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.20534

چکیده
   در کنار درک روابط نحوی میان اجزای کلام، تلاش برای فهم معنا نیز می‌تواند کارکردهای معناشناسی ساختارهای نحوی را به خوبی نشان بدهد. در قرآن کریم آیات متعددی با ساختارهای تعبیری و نحوی مشابه و نزدیک به ...  بیشتر